نویسندگان مشهور
آخرین مطالب

لیست مطالب

 سالروز درگذشت جمال‌زاده

 سالروز درگذشت جمال‌زاده

تکرار یک هیولا, فرانکشتاین

تکرار یک هیولا, فرانکشتاین

نویسنده‌ای که مرگ را به تمسخر می‌گیرد

نویسنده‌ای که مرگ را به تمسخر می‌گیرد

عبدالرزاق گورنا» برنده نوبل ادبیات شد

عبدالرزاق گورنا» برنده نوبل ادبیات شد

از زنگبار تا استکهلم

از زنگبار تا استکهلم

نوبل ادبیات

نوبل ادبیات