مجله‌ی سرزمین ادبیات - 11
آخرین مطالب

لیست مطالب

کاش در مدرسه مهارت نوشتن می‌آموختیم

کاش در مدرسه مهارت نوشتن می‌آموختیم

لیلا صادقی، نویسنده و شاعر

لیلا صادقی، نویسنده و شاعر

امیلی دیکنسون، شاعر پرآوازه‌ی جهان

امیلی دیکنسون، شاعر پرآوازه‌ی جهان

زمان به چه درد می‌خورد؟

زمان به چه درد می‌خورد؟

چگونه یک رمان را نقد کنیم

چگونه یک رمان را نقد کنیم

لعبت والا، شاعر

لعبت والا، شاعر

چگونه کتاب بخوانیم که فراموش نکنیم

چگونه کتاب بخوانیم که فراموش نکنیم

تعداد صفحات : 13